DFS Forside


Her gives adgang til resultatet af

Michael Herslunds, Hanne Korzens, Henning Nølkes og Finn Sørensens årelange forsknings-samarbejde, iværksat af M. Herslund, om en dansksproget fransk grammatik

med fokus på det tætte samspil

mellem leksikon og grammatik.

Begrebet 'valens' spiller en hovedrolle, men også andre leksikalske strukturer, f.eks. i  nominerne, er vigtige for  grammatikken.


Kapitlerne er i pdf-format

og kan frit downloades.