BlogueNotes

Blogue-Notes

Personalia og fransk-noter

MICHAEL DENCKER HERSLUND


Om den centrale skikkelse i projektet "Det Franske Sprog" skriver professor em. Lene Schøsler,  at han med et solidt udgangspunkt i den historisk-filologiske tradition bevægede sig frem mod moderne sprogvidenskab og et engagement i aktuelle problemstillinger inden for lingvistikken.
I disputatsen fra 1989 ser vi Michael Herslund anvende den valensanalyse, som fører til hans og Finn Sørensens ‟adjekt-teori”.
Få år efter lancerede Statens Humanistiske Forskningsråd programmet "Lingvistik og fremmedsprog". Som ansvarlig for det franske delprojekt udarbejdede Michael Herslund i løbet af projektets femårsperiode sammen med Hanne Korzen, Henning Nølke og Finn Sørensen en ny fremstilling af moderne fransk grammatik med titlen Det Franske Sprog. Arbejdet med dette værk fortsattes ind i det nye årtusinde, og inden sin død i sommeren 2021 lagde Michael Herslund sidste hånd på sin del af kapitlet om verbalsystemet.


FRANÇOIS MARCHETTI


François Marchetti, der var født i Paris den 9/9 1936, kom i 1946 til Danmark gennem Red Barnet og tilbragte tre måneder hos en familie på Fyn, hvor han de følgende år vendte tilbage i sommerferien. Det blev begyndelsen til en livslang kærlighed til Danmark og det danske sprog, som han hurtigt lærte at beherske til fuldkommenhed.  SCHOLTEN Film er på vej med et portræt af denne brobygger mellem Danmark og den fransktalende verden.

Læs Hanne Korzens mindeord om en højt skattet ven og kollega.

Kommentarer er velkomne

Send en mail til redaktionen, hvis du har spørgsmål eller supplerende viden, som bør meddeles her.